کیسه ته باز / شفاف (Valore)
  • کیسه ته باز / شفاف (Valore)
  • کیسه ته باز / شفاف (Valore)
  • کیسه ته باز / شفاف (Valore)

کیسه ته باز / شفاف (Valore)

کد محصول : XTDW713
برند : welland
12,000تومان
نوع سفارش:


  • فیلتردار
  • چسب هیدروکلویید خالص
  • مقرون به صرفه
  • به همراه گیره
  • موارد استفاده : ایلئوستومی - کلستومی با ترشحات رقیق