کیسه ته بسته / شفاف (valore)
  • کیسه ته بسته / شفاف (valore)
  • کیسه ته بسته / شفاف (valore)
  • کیسه ته بسته / شفاف (valore)

کیسه ته بسته / شفاف (valore)

کد محصول : XTC713
برند : welland
9,500تومان
نوع سفارش:


  • فیلتردار
  • چسب هیدروکلویید خالص
  • مقرون به صرفه
  • موارد استفاده : کلستومی - هنگام ورزش